Szállítás

 

Cégnév: Síszervíz Kft.
Adószám: 14506592-2-19
Cégjegyzék:19-09-510850
Kapcsolattartó neve: Torma János
Telefon: 0036209705555
Ügyfélszolgálat elérhetősége: H-P: 8-17 óráig

Futár díjak:
0-3kg 3980 Ft
3-5kg 3190 Ft

Postai utánvételes megoldással minden termékünket néhány napos szállítási határidővel el tudunk küldeni Magyarországon mindenhova.

Viszonteladókra egyedi szállítási költség megállapodás vonatkozik, amelyet az ajánlat tartalmaz.

Nincs lehetőségünk előírni a futárszolgálat számára hány órakor történjen a kiszállítás. Ha szükséges, kérjük adja meg a munkahelye, szomszéd, stb. címét a kiszállításhoz, ahol munkaidőben elérhető!
A csomagokat a postai utánvétellel juttatjuk el Önhöz.

Nagy tömegű termékeknél a szállítás egyedi megállapodás szerint történik., ezeknél figyelmeztető szöveget talál.
A csomag értékét a futárnak kell kifizetni készpénzben.

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
  1.1. A tormasport.hu-ról történő vásárlás: Elektronikus úton, az Interneten, a tormasport.hu weboldalon keresztül lehet vásárolni. A megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. Szállítás 1-3 munkanapon belül várható.
  1.2. Kézbesítési díjazás: Fentebb felsorolva, saját fuvareszközzel kiszállítás esetén (nagy tétel) egyeztetés szükséges.
  2. GARANCIA, SZAVATOSSÁG:
  2.1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.
  2.2. A tormasport áruházban kizárólag új, bontatlan termékek kerülnek értékesítésre.
  2.3. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.
  3. MEGRENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
  3.1. A tormasport áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
  3.3. Termékek külföldi szállítása egyedi egyeztetést igényel.
  3.4. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
  3.5. A szállító cég általában 8-17 óra között kíséreli meg a csomag kézbesítését. Ha ilyenkor nem tartózkodik otthon, megadhat a számlázási címtől független szállítási címet is. Pl. munkahely, szomszéd, rokon, stb.
  3.6. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.
  3.7. A fentebb részletezett futárköltség és utánvét díj automatikusan hozzáadódik az áru ellenértékéhez.A végösszeg tartalmazza az összes kapcsolódó költséget, a fuvardíjat is beleértve.
  4. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
  4.1. Elállási jog(visszavételi garancia) A rendelésről a megrendelő 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint eltekinthet, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül. Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást a vásárlónak minél hamarabb jeleznie kell az eladó fél felé levélben vagy e-mail-ben. Az elállás során:- azt megelőzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, mielőtt a vásárló a vételárat visszakapta volna.- A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.- Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
  4.2. Az alábbi esetekben Önt nem illeti meg az elállás joga:- ha mi az Ön beleegyezésével a 8 munkanapos határidő letelte előtt megkezdtük a szolgáltatás nyújtását; – fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy gyorsan romló, illetve természeténél fogva vissza nem szolgáltatható áru esetében.
  4.3. A tormasport áruházban kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az áru sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó fenti követelmények általunk történő megszegése esetén külön igényérvényesítési lehetőségeket nem hoz létre a törvény. Ön a következő hivatalokhoz fordulhat az érdeke érvényesítésért: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Békéltető Testületek, bíróság.
  5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 5.1. A tormasport áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  5.2. A tormasport semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a tormasport.hu Áruház akadálytalan működését és a vásárlást. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése. Bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  5.3. A tormasport nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a tormasport.hu áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
  5.5 Egyedül a vásárló felelős a tormasport.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a tormasport áruházban való vásárlásért.
  5.6. A tormasport nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
  5.7. A tormasport szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a tormasport.hu áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe, a már leadott és visszaigazolt rendelésekre azonban ez nem vonatkozik.
  5.8. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a tormasport.hu áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
  5.9. A tormasport szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a tormasport.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
  5.10. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a tormasport szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
  6. ADATVÉDELEM A Vásárlók adatait kizárólag saját szerződéseink, számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A Vásárlói adatok szükséges része a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek (Posta, GLS). Szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).
KAUKER ATTILASzállítás